ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندرگرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه

کارشناسی ارشد معماری

سوابق کاری و حرفه ای

 • مدرس نرم افزار REVIT  در مرکز معماری ایران
 • تدوین دوره MASSINGو پرزانته در مرکز معماری ایران
 • همکاری با دفتر معماری بافتار
 • همکاری با مهندسین مشاور آوان
 • همکاری با مهندسین مشاور آرشینیا
 • همکاری با شرکت مهندسی شارکس
 • همکاری با شرکت عمران شهرهای جدید
 • مدلسازی پروژه ها توسط نرم افزار REVIT
 • BIM MANEGER فاز 2 رویت دیوار های پروژه بیمارستان شریعتی2
 • مدیر بخش BIMپروژه راهسازی در ارمنستان
ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندر گرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه

کارشناسی ارشد معماری

سوابق کاری و حرفه ای

 • مدرس نرم افزار REVIT  در مرکز معماری ایران
 • تدوین دوره MASSINGو پرزانته در مرکز معماری ایران
 • همکاری با دفتر معماری بافتار
 • همکاری با مهندسین مشاور آوان
 • همکاری با مهندسین مشاور آرشینیا
 • همکاری با شرکت مهندسی شارکس
 • همکاری با شرکت عمران شهرهای جدید
 • مدلسازی پروژه ها توسط نرم افزار REVIT
 • BIM MANEGER فاز 2 رویت دیوار های پروژه بیمارستان شریعتی2
 • مدیر بخش BIMپروژه راهسازی در ارمنستان