ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندرگرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه

محمد صدرا شاهرودی

دانش آموخته معماری

مدرس معماری در دانشگاه تهران –1396

مدرس نرم افزار lumionدر مرکز معماری ایران از 1394 تا کنون

همکاری با مهندسین مشاور حرکت سیال ( رضا دانشمیر- کاترین اسپریدنف)–1392 تا 1393 

همکاری با مهندسین مشاور شیردل و همکاران به عنوان کارشناس فاز دو –1395

همکاری بامهندسین مشاور آرچی کامپ کویت در پروژه های فرهنگی دولت کویت –1393

تجربه آفرینش پروژه نظری خلوتگاه انسان معاصر- 1392

 

برخی پروژه ها

2015- پروژه برج سپهر. تهران. الهیه- مهندسین مشاور حرکت سیال

            همکاری در طراحی فاز یک و فاز دو و مدلسازی داده های ساختمان

2015- ساختمان تجاری آوا سنتر. تهران. قیطریه- مهندسین مشاور حرکت سیال

               همکاری در جزییات اجرایی، طراحی داخلی و مدلسازی داده های ساختمان

2015- برج اداری-تجاری نیایش. تهران. بزرگراه نیایش- مهندسین مشاور حرکت سیال

            همکاری در طراحی داخلی و مدلسازی داده های ساختمان

2015- ساختمان مسکونی یاسمن. تهران. الهیه- مهندسین مشاور حرکت سیال

            همکاری در فاز 1 و فاز 2 و طراحی داخلی

2016- پروژه اداری تجاری ستاره سرو. تهران. سعادت آباد- مهندسین مشاور ایما زمینه و متن

            همکاری در طراحی فاز صفر و 1، طراحی داخلی و ساخت انیمیشن و همکاری در فاز دو

2015- ساختمان اداری فرمانیه. تهران. خیابان فرمانیه- مهندسین مشاور حرکت سیال

           همکاری در مدلسازی داده های ساختمان و طراحی

2015- پروژه ی اداری تجاری پیروزی. تهران. خیابان پیروزی- مهندسین مشاور حرکت سیال

              همکاری در مدلسازی داده های ساختمان و طراحی

2013- پروژه ی دیتا سنتر. تهران. رودهن- مهندسین مشاور تجربه ی بنیادین معماری

            همکاری در طراحی و تصویر سازی

2013- پروژه مسکونی آصف. تهران. زعفرانیه- مهندسین مشاور تجربه ی بنیادین معماری

            همکاری در مدلسازی داده های ساختمان و همکاری در طراحی فاز 1

2015- ساختمان های اداری کنسولگری کویت. کویت- مهندسین مشاور ارچی کامپ

            ساخت انیمیشن

2017- آسمانخراش هایبرید SMP تبریز- مهندسین شیردل و همکاران

              همکاری در طراحی فاز یک و دو

2017- مرکز فرهنگی ال فروانیه کویت- دولت کویت/ مهندسین مشاور ارچی کامپ

             ساخت انیمیشن

2018- هتل میدکو کرمان- دفتر طراحی دگرش

           مدیریت فاز دو- طراحی فاز دو و ساخت VR

 

2018- نمایشگاه هوافضای ایران- دفتر طراحی دگرش

           همکاری در طراحی و تولید اطلاعات اجرایی

 

ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندر گرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه

محمد صدرا شاهرودی

دانش آموخته معماری

مدرس معماری در دانشگاه تهران –1396

مدرس نرم افزار lumionدر مرکز معماری ایران از 1394 تا کنون

همکاری با مهندسین مشاور حرکت سیال ( رضا دانشمیر- کاترین اسپریدنف)–1392 تا 1393 

همکاری با مهندسین مشاور شیردل و همکاران به عنوان کارشناس فاز دو –1395

همکاری بامهندسین مشاور آرچی کامپ کویت در پروژه های فرهنگی دولت کویت –1393

تجربه آفرینش پروژه نظری خلوتگاه انسان معاصر- 1392

 

برخی پروژه ها

2015- پروژه برج سپهر. تهران. الهیه- مهندسین مشاور حرکت سیال

            همکاری در طراحی فاز یک و فاز دو و مدلسازی داده های ساختمان

2015- ساختمان تجاری آوا سنتر. تهران. قیطریه- مهندسین مشاور حرکت سیال

               همکاری در جزییات اجرایی، طراحی داخلی و مدلسازی داده های ساختمان

2015- برج اداری-تجاری نیایش. تهران. بزرگراه نیایش- مهندسین مشاور حرکت سیال

            همکاری در طراحی داخلی و مدلسازی داده های ساختمان

2015- ساختمان مسکونی یاسمن. تهران. الهیه- مهندسین مشاور حرکت سیال

            همکاری در فاز 1 و فاز 2 و طراحی داخلی

2016- پروژه اداری تجاری ستاره سرو. تهران. سعادت آباد- مهندسین مشاور ایما زمینه و متن

            همکاری در طراحی فاز صفر و 1، طراحی داخلی و ساخت انیمیشن و همکاری در فاز دو

2015- ساختمان اداری فرمانیه. تهران. خیابان فرمانیه- مهندسین مشاور حرکت سیال

           همکاری در مدلسازی داده های ساختمان و طراحی

2015- پروژه ی اداری تجاری پیروزی. تهران. خیابان پیروزی- مهندسین مشاور حرکت سیال

              همکاری در مدلسازی داده های ساختمان و طراحی

2013- پروژه ی دیتا سنتر. تهران. رودهن- مهندسین مشاور تجربه ی بنیادین معماری

            همکاری در طراحی و تصویر سازی

2013- پروژه مسکونی آصف. تهران. زعفرانیه- مهندسین مشاور تجربه ی بنیادین معماری

            همکاری در مدلسازی داده های ساختمان و همکاری در طراحی فاز 1

2015- ساختمان های اداری کنسولگری کویت. کویت- مهندسین مشاور ارچی کامپ

            ساخت انیمیشن

2017- آسمانخراش هایبرید SMP تبریز- مهندسین شیردل و همکاران

              همکاری در طراحی فاز یک و دو

2017- مرکز فرهنگی ال فروانیه کویت- دولت کویت/ مهندسین مشاور ارچی کامپ

             ساخت انیمیشن

2018- هتل میدکو کرمان- دفتر طراحی دگرش

           مدیریت فاز دو- طراحی فاز دو و ساخت VR

 

2018- نمایشگاه هوافضای ایران- دفتر طراحی دگرش

           همکاری در طراحی و تولید اطلاعات اجرایی