محمد صدرا شاهرودی

دانش آموخته معماری

مدرس معماری در دانشگاه تهران –1396

مدرس نرم افزار lumionدر مرکز معماری ایران از 1394 تا کنون

همکاری با مهندسین مشاور حرکت سیال ( رضا دانشمیر- کاترین اسپریدنف)–1392 تا 1393 

همکاری با مهندسین مشاور شیردل و همکاران به عنوان کارشناس فاز دو –1395

همکاری بامهندسین مشاور آرچی کامپ کویت در پروژه های فرهنگی دولت کویت –1393

تجربه آفرینش پروژه نظری خلوتگاه انسان معاصر- 1392

 

برخی پروژه ها

2015- پروژه برج سپهر. تهران. الهیه- مهندسین مشاور حرکت سیال

            همکاری در طراحی فاز یک و فاز دو و مدلسازی داده های ساختمان

2015- ساختمان تجاری آوا سنتر. تهران. قیطریه- مهندسین مشاور حرکت سیال

               همکاری در جزییات اجرایی، طراحی داخلی و مدلسازی داده های ساختمان

2015- برج اداری-تجاری نیایش. تهران. بزرگراه نیایش- مهندسین مشاور حرکت سیال

            همکاری در طراحی داخلی و مدلسازی داده های ساختمان

2015- ساختمان مسکونی یاسمن. تهران. الهیه- مهندسین مشاور حرکت سیال

            همکاری در فاز 1 و فاز 2 و طراحی داخلی

2016- پروژه اداری تجاری ستاره سرو. تهران. سعادت آباد- مهندسین مشاور ایما زمینه و متن

            همکاری در طراحی فاز صفر و 1، طراحی داخلی و ساخت انیمیشن و همکاری در فاز دو

2015- ساختمان اداری فرمانیه. تهران. خیابان فرمانیه- مهندسین مشاور حرکت سیال

           همکاری در مدلسازی داده های ساختمان و طراحی

2015- پروژه ی اداری تجاری پیروزی. تهران. خیابان پیروزی- مهندسین مشاور حرکت سیال

              همکاری در مدلسازی داده های ساختمان و طراحی

2013- پروژه ی دیتا سنتر. تهران. رودهن- مهندسین مشاور تجربه ی بنیادین معماری

            همکاری در طراحی و تصویر سازی

2013- پروژه مسکونی آصف. تهران. زعفرانیه- مهندسین مشاور تجربه ی بنیادین معماری

            همکاری در مدلسازی داده های ساختمان و همکاری در طراحی فاز 1

2015- ساختمان های اداری کنسولگری کویت. کویت- مهندسین مشاور ارچی کامپ

            ساخت انیمیشن

2017- آسمانخراش هایبرید SMP تبریز- مهندسین شیردل و همکاران

              همکاری در طراحی فاز یک و دو

2017- مرکز فرهنگی ال فروانیه کویت- دولت کویت/ مهندسین مشاور ارچی کامپ

             ساخت انیمیشن

2018- هتل میدکو کرمان- دفتر طراحی دگرش

           مدیریت فاز دو- طراحی فاز دو و ساخت VR

 

2018- نمایشگاه هوافضای ایران- دفتر طراحی دگرش

           همکاری در طراحی و تولید اطلاعات اجرایی