ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندرگرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه

پوریا کاظمی

معمار و مشاور –کارشناسی ارشد معماری

سوابق حرفه ای و کاری :

 • همكاري با شركت مسداكو ( پيمانكار بام ايران مال)
 • همكاري با شركتBNA association(پروژه اداری بیژن و یزد مال)
 • همكاري با شركت مهندسين مشاور طرح و آفرينش (پروژه هتل نگین افق نیایش و طراحی داخلی فودکورت اپال مال)
 • همكاري با دفتر طراحي نوكهن (پروژه برج باغ موسیوند ومسکونی جلال)
 • همكاري با شرکت شريف مديسا  (همکاری پژوهشی در تدوین برنامه اجرایی BIM  و فعالیت به عنوان BIM Coordinatorدر پروژّه های اجرایی)
 • حضور در هیئت داوران اولین مسابقه OPEN BIMدردومین کنفرانس بین‌اللملی BIMدر تهران
 • پروژه‌های متعدد ساختمانی و صنعتی در حوزه BIMبه صورت شخصی
 • همكاري با مركز معماري از سال ٩٤ در زمينه مشاوره تحصیلی و تدريس اسکیس معماری و رویت
ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندر گرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه

پوریا کاظمی

معمار و مشاور –کارشناسی ارشد معماری

سوابق حرفه ای و کاری :

 • همكاري با شركت مسداكو ( پيمانكار بام ايران مال)
 • همكاري با شركتBNA association(پروژه اداری بیژن و یزد مال)
 • همكاري با شركت مهندسين مشاور طرح و آفرينش (پروژه هتل نگین افق نیایش و طراحی داخلی فودکورت اپال مال)
 • همكاري با دفتر طراحي نوكهن (پروژه برج باغ موسیوند ومسکونی جلال)
 • همكاري با شرکت شريف مديسا  (همکاری پژوهشی در تدوین برنامه اجرایی BIM  و فعالیت به عنوان BIM Coordinatorدر پروژّه های اجرایی)
 • حضور در هیئت داوران اولین مسابقه OPEN BIMدردومین کنفرانس بین‌اللملی BIMدر تهران
 • پروژه‌های متعدد ساختمانی و صنعتی در حوزه BIMبه صورت شخصی
 • همكاري با مركز معماري از سال ٩٤ در زمينه مشاوره تحصیلی و تدريس اسکیس معماری و رویت