مدرس دروس :
  مدیریت و تشکیلات کارگاهی و مواد و مصالح
سوابق تحصیلی :
  کارشناسی معماری سبلان اردبیل 
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت با رتبه 9 کنکور 
سوابق آموزشی :
تدریس دروس مدیریت و تشکیلات کارگاهی و مواد و مصالح و مشاور تحصیلی مرکز معماری ایران 
تدریس در سیستم های ساختمانی 
استادیار درس استاتیک کاربردی دانشگاه تهران
سوابق حرفه ایی : 
دفتر معماری هال در خصوص همکاری فاز یک و دو 
طراحی فضاهای مسکونی – اداری و تجاری 
برنده مسابقه طراحی میدان وحدت اردبیل 
برنده مسابقه یادمان شهدای گمنام 
دفتر معماری نشان در خصوص طراحی فاز دو و برنامه ریزی و مدیریت پروژه
دفتر معماری سام در خصوص طراحی و برنامه ریزی و مدیریت پروژه 
طراحی و نظارت کارخانه سحر خودرو 
مدیریت پیمان مسجد پنج تن ال عبا به متراژ 3500 متر مربع 
پروانه طراحی معماری پایه سه از سازمان نظام مهندسی تهران 
طراحی و اجرای پروژه فروشگاه پوشاک خانواده 400 متر مربع