ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه آنلاین ارشد ورکشاپ آنلاین سناریوگرافی ورکشاپ رندر سریع ENSCAPE کارگاه اسکیس رایگان آنلاین
× صفحه اینستاگرام سامانه آرک

 
ورکشاپ آنلاین سناریوگرافی
 
در این ورکشاپ به تولید تصاویری گرافیکی در جهت بیان سناریو طراحی پروژه ها می پردازیم. هدف برجسته کردن نقاط عطف کانسپت می باشد. 
این ورکشاپ پیشنیازی ندارد و تمامی تکنیکها از صفر آموزش داده می شوند.
 
مدرس: مهندس محمدرضا کدخدا
زمان برگزاری: 
دوشنبه 22 اردیبهشت ماه | ساعت 12 الی 16
هزینه:60.000 تومان
 
 رزرو و اطلاعات بیشتر:
۴۳۹۱۳۰۰۰ | داخلی ۱۱۳
 

 

ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی
ویژه ها کارگاه آنلاین ارشد ورکشاپ آنلاین سناریوگرافی ورکشاپ رندر سریع ENSCAPE اسکیس رایگان آنلاین
× صفحه اینستاگرام سامانه آرک

 
ورکشاپ آنلاین سناریوگرافی
 
در این ورکشاپ به تولید تصاویری گرافیکی در جهت بیان سناریو طراحی پروژه ها می پردازیم. هدف برجسته کردن نقاط عطف کانسپت می باشد. 
این ورکشاپ پیشنیازی ندارد و تمامی تکنیکها از صفر آموزش داده می شوند.
 
مدرس: مهندس محمدرضا کدخدا
زمان برگزاری: 
دوشنبه 22 اردیبهشت ماه | ساعت 12 الی 16
هزینه:60.000 تومان
 
 رزرو و اطلاعات بیشتر:
۴۳۹۱۳۰۰۰ | داخلی ۱۱۳