سمینار پرورش ادراک و نقش آن در فرآیند طراحی


پرورش ادراک و نقش آن در فرآیند طراحی

این سمینار می کوشد تا با آشنایی با مراحل : بینش از طریق حواس و درک از طریق ذهن و خلق از طریق تجربه های فردی به طراح کمک کند تا در مسیر شخصی خود در حوزه طراحی برسد

نام و نام خانوادگی : *
تلفن : *
ایمیل : *
دانشگاه : *
رشته تحصیلی : *
مقطع تحصیلی : *
ترم تحصیلی : *
شغل : *
زمینه علاقه مندی : *
نحوه اطلاع :مطالب علمی
سایر بخش ها