دوره های معماری

 

عنوان دوره

 

توضیحات

فن ترجمه برای معماران

 

مشاهده جزئیات دوره

 

استودیو طراحی موضوعی معماری( مسکونی )

 

مشاهده جزئیات دوره

 

فرمیابی در معماری 

 

مشاهده جزئیات دوره

 

برنامه ریزی در معماری 

 

مشاهده جزئیات دوره

 

طراحی فاز یک مبتنی بر ضوابط شهرداری 

 

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره عالی معماری داخلی 

 

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره عالی طراحی معماری پایدار 

 

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره آموزشی فرایند طراحی 

 

مشاهده جزئیات دوره

 

استودیو طراحی نما 

 

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره آموزشی روش های نوآورانه ساخت

 

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره آموزشی Global Studio

 

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره آنلاین موضوع یابی و روش های search

 

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره آنلاین مقاله نویسی پژوهشی در معماری و شهرسازی

 

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره آنلاین شیوه های پروپوزال و پایان نامه نویسی

 

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره آنلاین دیتیل دیزاین و فاز 2

 

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره آموزش آنلاین سازه در خدمت معماری

 

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره جامع بازسازی ; از طراحی تا اجرا

 

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره آموزش آنلاین ClimateStudio

 

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره آموزشی معماری از آغاز

 

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره آموزشی آنلاین معماری پلاس 

 

مشاهده جزئیات دوره