دوره های نرم افزار

 

عنوان دوره

 

توضیحات

عنوان دوره

توضیحات
دوره  آموزش افتر افکت مشاهده جزئیات دوره دوره  آموزش آنریل انجین مشاهده جزئیات دوره

 

دوره  آموزش Surrealization

 

مشاهده جزئیات دوره دوره  آموزش نقشه خوانی و AutoCad 2D مشاهده جزئیات دوره

 

دوره آموزش 3DsMax and Vray

 

مشاهده جزئیات دوره دوره آموزش Urban Production مشاهده جزئیات دوره

 

دوره  آموزش SketchUp

 

مشاهده جزئیات دوره دوره  آموزش Rhinoceros مشاهده جزئیات دوره

 

دوره آموزش Autodesk Revit             

 

مشاهده جزئیات دوره دوره آموزش مدل سازی نما و داخلی در Revit مشاهده جزئیات دوره

GIS

 

مشاهده جزئیات دوره دوره جامع آموزش AutoDesk Revit مشاهده جزئیات دوره

 

دوره آموزش PostProduction

 

مشاهده جزئیات دوره دوره  آموزش Portfolio مشاهده جزئیات دوره

 

دوره  آموزش Lumion

 

مشاهده جزئیات دوره دوره  آموزش Ideogram مشاهده جزئیات دوره

 

 

 

  دوره  آموزش Corona مشاهده جزئیات دوره

 

دوره  آموزش GIS

 

مشاهده جزئیات دوره دوره  آموزش Vray Next برای Rhino مشاهده جزئیات دوره