دوره های آنلاین مهارت های اجرایی

 

عنوان  دوره

 

توضیحات 

 

دوره آموزشی آنلاین ADES

 

مشاهده جزئیات دوره

دوره آموزشی حضوری ADES

 

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره آنلاین هوشمند سازی ساختمان با پروتکل KNX

 

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره آموزشی آنلاین مدیریت پروژه برای معماران

 

مشاهده جزئیات دوره

دوره آموزشی حضوری مدیریت پروژه برای معماران

 

مشاهده جزئیات دوره