وبينار معماري و قدرت
معماری بواسطه پیوندش با #قدرت، اراده بزرگ خوانده می شود. این اراده بزرگ می تواند تصویر شهرها، ساختمانها و #منظر_شهری را سمت‌و‌سویی هدفمند دهد. چرا که معماری دارای مولفه هایی است که می‌تواند از سوی قدرت #سیاسی مورد استفاده یا سو استفاده قرار گیرد.
�� در این #وبینار به مباحثی مرتبط با این حوزه پرداخته خواهد شد و مصداق‌های نظری و تجربی از رویکردهای مختلف نظامهای سیاسی در ساخت فضاهای معماری و #شهر ارائه میگردد.

��حضور در این وبینار کاملا رایگان است اما رزرو در آن الزامی‌است.
نام و نام خانوادگی : *
تلفن : *
ایمیل : *
دانشگاه : *
رشته تحصیلی : *
مقطع تحصیلی : *
ترم تحصیلی : *
شغل : *
زمینه علاقه مندی : *
نحوه اطلاع :مطالب علمی
سایر بخش ها