دوره های طراحی رایانشی 

 

عنوان دوره

 

توضیحات 

 

دوره آموزشی Grasshopper

مشاهده جزئیات دوره

 

دوره پایتون برای معماران

مشاهده جزئیات دوره