مهندس حسین تقوایی

 

 

 

 

 

 

 
 
دوره کارشناسی:دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا،رشته مهندسی معماری
دوره کارشناسی ارشد:دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا،رشته معماری گرایش معماری
 
سوابق آموزشی
 
تدریس در دانشکده انقلاب اسلامی در سال 1387-1388 (دروس مبانی رایانه و کاریرد رایانه در معماری )
تدریس در دانشکده شریعتی از سال 1388 تا کنون(طرح 4،طرح 2،کاربرد کامپیوتر،طراحی فنی،عناصر جزییات،ساختمان دو و کلاس های آمادگی برای مسابقات علمی کاردانی)
تدریس در آموزش های آزاد دانشگاه سوره 1390-1389 (اسکیس موضوعی،کاربرد نرم افزار در معماری و طرح معماری)
تدریس در دانشگاه تهران،دانشگاه هنرهای زیبا ،درس طراحی فنی کارشناسی از سال 1389 تا کنون
تدریس در دانشگاه صدرا از 1390 تا 1391 (نقشه کشی ،ترسیم فنی و مبانی و اصول معماری شهرسازی کارشناسی رشته مهندسی عمران)
تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،دانشکده معماری از 1391-1390 (طراحی فنی،ساختمان یک و ساختمان دو)
تدریس در دانشگاه تهران،پردیس کیش از سال 1390 تا کنون(طراحی فنی و ساختمان دو کارشناسی)
مسئول پروژه نهایی دانشکده معماری دانشکده حرفه ای شریعتی از سال 91 تا کنون
تدریس در آموزشگاه مرکز معماری ایران(دروس مربوط به امتحان نظام مهندسی)
 
مقالات و مسابقات
جایگاه عالم و ادراک خیالی در علوم اسلامی در اولین همایش ملی اسلام و آموزش علوم
ازسبک تا هویت د رمعماری مجله هنرهای زیبا معماری و شهرسازی ،دوره17 شماره 2
عنوان نخست مسابقه مدرسه ایرانی-معمارایرانی سال 1388
 
سوابق حرفه ای
دفتر مهندسی ابنیه سازان پایتخت به عنوان طراح فاز یک 1382-1380
دفتر مهندسی دکتر حریری به عنوان طراح فنی 1382(وابسته به موسسات تحقیقات و مسکن)
مهندسین مشاور هرم پی به عنوان طراح فاز یک و مسئول پروژه فاز دو1386-1383
مهندسین مشاور سینام به عنوان طراح فاز یک و مسئول پروژه فاز دو 1388-1386
پروژه ایستگاه شروع و پایان دوچرخه پارک بزرگ بهار مشهد زیر نظر مهندسین مشاور گزینه
پروژه ابنیه خدماتی شهرک مسکونی کاشان متعلق به سازمان انرژی اتمی زیر نظرمهندسین مشاوره سازه پردازی
کارشناس ارشد سایت مرجع جزییات BTDS
مهندس معمار از سمت شرکت ژاپنی DNC در پروژه ساخت سفارت و خانه سفیر ژاپن در ایران از اسفند 91 تا کنون
طراح مدرسه سازمان انرژی اتمی در مجموعه اقامتی کاشان
مدیرعامل شرکت راه سبز آسیا و همکاری این شرکت با بخش طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران
بازسازی ،مقاوم سازی و تغییر کاربری یک مجموعه به باشگاه ورزشی بانوان در تهران

 

طراحی و اجرا جندین پروژه مسکونی و ویلایی در تهران