مهندس محمد اصفهانی

 

  مهندس محمد اصفهانی

 

 

 

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-دانشگاه تهران
کارشناسی ارشدMBA  پلی تکنیک تهران (امیر کبیر )


سوابق تدریس:
تدریس زبان عمومی ویژه کنکور کارشناسی ارشد
تدریس زبان تخصصی رشته مهندسی معماری ( کنکور کارشناسی ارشد )
تدریس زبان تخصصی رشته مهندسی عمران ( کنکور کارشناسی ارشد )

سوابق کاری و حرفه ای :
کارشناس دفتر فنی شرکت بلند پایه ( کارگاه برج میلاد )-نیمه اول سال 83
کارشناس سازه شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس از سال 84 تاکنون

تالیفات:
کتاب زبان عمومی ویژه کنکور کارشناسی ارشد (ناشر: موسسه سری عمران)
کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران ویژه کنکور کارشناسی ارشد (ناشر: موسسه سری عمران)
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران با موضوع بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دانشگاه تهران)