مدرس دروس :

  زبان عمومی و زبان تخصصی

سوابق تحصیلی :

  کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه علم وصنعت ایران

   کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران

  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه پلی تکنیک تهران

سوابق آموزشی :

آموزش زبان عمومی ویژه آزمون کارشناسی ارشد از سال 1391

آموزش زبان عمومی ویژه آزمون دکتری از سال 1392

آموزش زبان تخصصی رشته های عمران، معماری

آموزش زبان تخصصی در دانشگاه شریعتی

سوابق حرفه ایی :

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، طراحی سازه های بتنی

کارگاه برج میلاد تهران، شرکت بلند پایه