دکتر سعید فرمهین فراهانی

 

   دکتر سعید فرمهین فراهانی

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد معماری - دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشگر دوره دکتری معماری در دانشگاه تربیت مدرس
مدرس دروس مبانی نظری و درک عمومی معماری و تنظیم شرایط محیطی دردورههای کارشناسی ارشد
 و دورههای طراحی داخلی


سوابق تدریس:
مدرس دروس پایه معماری، طرح معماری، طراحی فنی، هندسه مناظر و مزایا، تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات مکانیکی، تاسیسات نور و صدا در دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه هنر، دانشگاه های آزاد دماوند، تهران شرق و علوم تحقیقات، دانشگاه سراسری کاشان، دانشگاه های غیر انتفاعی سوره، علم و فرهنگ.
مدرس درس مبانی نظری و درک عمومی معماری در مرکز معماری از سال 1385 تاکنون
مدرس درس تنظیم شرایط محیطی در خانه عمران از سال 1390تاکنون
مدرس دوره تخصصی معماری در دپارتمان آموزشی معماری و معماری داخلی مرکز معماری ایران


سوابق کاری و حرفه‌ای:
همکار طراحی در گروه معماری شیردل و همکاران      /    1384
همکار طراحی در مهندسین مشاور ناموران                /    1383
مدیر طراحی در گروه معماری کلیاس کویر                /    1385-1387
معاونت پژوهشی مرکز معماری ایران                      /   1389 
عضو هیات تحریریه نشریه "کلیاس"، نشریه گروه معماری کلیاس کویر       /    1388-1387
عضو هیات تحریریه و دبیر کمیته داوری "فصلنامه معماری و ساختمان"     /    1390-1389
عضو کارگروه تحول در هنر و معماری در نظام آموزش عالی کشور دانشگاه تربیت مدرس
مشاور پژوهشی ریاست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات                      /  1391 تاکنون
نماینده  رییس شورای انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات            /  1391 تاکنون
نماینده رییس شورای باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات          /  1391 تاکنون
مدیرکل امور بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات                        /  1391 تاکنون

تالیفات :
   تنظیم شرایط محیطی، مصالح ساختمانی و تاسیسات ساختمان، انتشارات گنج هنر
مجموعه تست های درک عمومی معماری، انتشارات مرکز معماری ایران


مقالات:
نماهای ساختمان و باغ های عمودی (نگاهی به آثار امیلیو امباز)
ارزشیابی کمی و تحلیل محتوای پژوهشها در حوزه آموزش معماری ایران
بررسی نقش سازه در فرآیند پایداری زیست محیطی ابنیه سنتی میدان نقش جهان اصفهان
Architecture Education in Indian Subcontinent
Roles of Architecture Identity on urban planning developments
Association of mental health and work environment in hospital workers
Role of toilet type in transmission of infections
Calculation Thermal comfort for elderly peoples in I.R.Iran
Reflection of climate on vernacular architecture of four Iranian villages
Role of Climate and its effect on Modernizing of Urban Landscape in Historical Cities of Developing Countries
Physical sustainability on old & new parts of Yazd