مسابقه معمار
 

تا کنون 12 سال از شروع اولین دوره برگزاری مسابقه معمار میگذرد و در این مدت جای خود را بخوبی در میان معماران باز کرده است.تا جایی که امروزه کمتر معماری است که نیاز به داشتن ارشیو کاملی از اثار برندگان این مسابقه را در کتابخانه خود احساس نکند.
خصوصی و مستقل بودن برگزارکننده و حامیان مالی جایزه، ترکیب متنوع داوران و آزادی کامل آن ها برای انتخاب ـ فارغ از نظرات برگزارکننده ـ چاپ مباحث داوری و شفافیت کامل جریان انتخاب ها، از جمله عواملیست که باعث جذابیت و جذب حامیان بسیار زیادی برای این مسابقه شده است. برخی شواهد وسیع بودن حمایت از جایزه معمار که میتوان به آنها اشاره کرد عبارتند از: شرکت حدود ۸۴۷ معمار و دفتر معماری در ۱۰ دوره جایزه معمار با صرف هزینه نه چندان کم، حمایت مالی معادل ۵۰۰ میلیون تومان از سوی شرکت های حامی جایزه، و همکاری بیش از ۷۱ تن از معماران ایرانی برجسته داخل و خارج کشور در هیئت های داوری و گروه های مشاوره.

 

جایزه معمار 1391

برندگان گروه بازسازی

رتبه اول: بازسازی فضای عمومی بازار محلات
رتبه ‌دوم:‌ گالری آبی
رتبه سوم: کافی شاپ سون (۷)

برندگان گروه عمومی

رتبه اول (به‌طور مشترک):‌ طراحی و ساخت نمازخانه گردشگران محوطه میراث جهانی تخت سلیمان
رتبه اول (به طور مشترک) : فست فود نمک
رتبه دوم: فروشگاه بی نام

برندگان گروه مسکونی

برنده رتبه اول: خانه شماره ۷ نجف آباد
برنده رتبه دوم (به‌طور مشترک): ویلای کوهسار
برنده رتبه دوم (به‌طور مشترک): خانه فیروزمندان

جایزه معمار 1390
جایزه معمار 1389
جایزه معمار 1388
جایزه معمار 1387
جایزه معمار 1386
جایزه معمار 1385
جایزه معمار 1384

رتبه اول : نمایشگاه و انبار مبلمان
رتبه دوم : ساختمان تله متری وکنترل از راه دور آب تهران
رتبه سوم: هنرستان دخترانه پاپلی خلعتبری
رتبه چهارم : ایستگاه متروی گلشهر
رتبه ی پنجم به طور مشترک : دفتر مرکزی پاژنگ خودرو ،استخر سرپوشیده و سالن بدنسازی

جایزه معمار 1383

رتبه اول : خانه پله ای
رتبه دوم به طور مشترک : ساختمان بخارا 1 ویلای بمانیان
رتبه سوم : مجموعه مسکونی پیروزی
رتبه چهارم : خانه رنجبر
رتبه پنجم : خانه دو پوسته

جایزه معمار 1382
جایزه معمار 1381
جایزه معمار 1380