مسابقه شیکاگو
اين مسابقه يكي از مهم ترين و معتبرترين جوايز معماري در جهان است كه همه ساله آثار خلاقانه و پيشرو در زمينه معماري را به عنوان الگو هاي برتر جهت معرفي به جامعه حرفه يي معماري جهان انتخاب مي كند.
مسابقه معماري سال 2009 با داشتن ركورد شركت كننده در ميان تمامي دوره ها و گستردگي جغرافيايي فراوان آن، به عنوان يك اتفاق جهاني در زمينه معماري و ارائه راهكارهاي طراحي براي آيندگان قلمداد شده است. كارهاي برگزيده اين مسابقه مجموعه يي از راه حل ها و روش هاي نوين در طراحي معماري را پيش روي جهانيان قرار مي دهد. آثار برگزيده بطور معمول در نمايشگاهي تحت عنوان «معماري بين المللي پيشرو» كه در ماه نوامبر در جريان همايش «شهرها و جهان» در فلورانس ايتاليا برگزار مي شود، به معرض نمايش گذاشته خواهند شد. بعد از آن در يك گردش نمايشگاهي پس از نمايش در شهرهاي مختلف اروپايي به موزه هنر و معماري شيكاگو منتقل خواهند شد.
 

 

مسابقه شیکاگو سال 2013
 
مسابقه شیکاگو سال 2012
مسابقه شیکاگو سال 2011
 
مسابقه شیکاگو سال 2010
 
مسابقه شیکاگو سال 2009
 
مسابقه شیکاگو سال 2008
 
مسابقه شیکاگو سال 2007
 
مسابقه شیکاگو سال 2006