مهندس احسان طالبیان

 

        مهندس احسان طالبیان:

 

      

      احسان طالبیان
      معمار و طراح
      کارشناسی ارشد معماری

        

 

 

 

  • سوابق کاری و حرفه‌ای

  -  برگزیده جایزه بین المللی معماری میرمیران/1394
  -    مدرس مدعو دانشگاه کاشان/1393
  -   مدرس مرکز معماری ایران /1390 تا کنون
  -  طراح و محقق معماری
  -  رتبه اول طراحی غرفه های نمایشگاهی/ وزارت راه و شهرسازی/1391
  -  رتبه اول طراحی غرفه های نمایشگاهی/ وزارت راه و شهرسازی/1392
  -  تالیف مقاله با موضوع اهمیت مدیریت انرژی در پروژه های شهر پایدار/1391
  -  تالیف مقاله با موضوع نحوه بکارگیری سامانه ایستا در اقلیم گرم و خشک ایران / 1394
  -  تالیف مقاله با موضوع بررسی نقش کالبدی آب انبار های نواحی خشک ایران و تاثیر هندسه معماری بر فرایند اکولوژیکی کاهش دما/1394
  -  برگزیده دومین سمینار بین المللی شارستان/ قطب علمی معماری دانشگاه تهران/1391
  -  طراحی و طراحی داخلی برج گلسار الهیه/1392
  -  موسس دفتر طراحی معماری و معماری داخلی آرتا
  -  برگزیده جوایز متعدد داخلی و بین المللی معماری