مهندس هیوا مدرس

   

      کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شیراز

        مدیر دفتر طراحی معماری شاراکس و همکاران

سوابق کاری و حرفه‌ای

•    همکار طراح در شرکت مهندسان مشاور مهرزا؛

•    همکار تهیه نقشه‌های اجرایی پروژه‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی در شرکت مهندسان مشاور کانی کاوان شرق؛

•    همکار طراح مهندسان مشاور مهراز آداک پارس؛

•    همکاری با مهندسان مشاور ABA بعنوان مدیر طراحی؛

•    همکاری با شرکت بالازاده و همکاران به عنوان همکار طراحی؛

•    همکاری با مهندسان مشاور نقش جهان پارس به عنوان همکار طراحی؛

•    تدریس دروس طراحی معماری در دانشگاه آزاد 

•    طراحی ساختمان‌های غیرصنعتی پروژه سایت صنعتی و معدنی آگلومراسیون بافق؛

•    تهیه مطالعات اولیه و طراحی سایت صنعتی 500 هکتاری نفلین آذربایجان؛

•    همکاری در پروژه طرح توسعه دانشگاه علوم پزشکی همدان؛

•    مدیر پروژه طرح توسعه پارکینگ طبقاتی باهنر؛

•    طراحی الحاقی پارکینگ طبقاتی همت (تجریش)؛

•    همکاری در طراحی پروژه پارکینگ طبقاتی گلابدره؛

•    طراحی پروژه تجاری شهروند آزادی؛

•    طراحی مجموعه بازار مرزی کردستان؛

•    طراحی شهر جدید عالی‌شهر با رویکرد پایداری؛

•    همکاری با مهندسین مشاورین نقش جهان در طراحی مجتمع تجاری شهرک غرب؛

•    همکاری با مشاورین نقش جهان در طراحی برج 80 طبقه میدان ولیعصر تهران؛

•    همکاری با مهندس بالازاده در طراحی مجموعه هتل کیش؛

•    طراحی مجموعه تجاری ابن‌بطوطه شهر جدید هشتگرد؛

•    طرح آماده‌سازی 1300 هکتاری مجموعه توریستی اقامتی کاشان؛

•    طرح توسعه حرم حضرت دانیال نبی.