مهندس آرش مدنی

 

 

 

   مهندس آرش مدنی

 

 


سوابق تحصیلی

فارق التحصیل معماری دانشگاه سوره
MBA موسسه بهار
عکاسی حرفه ای موسسه ماه مهر

سوابق تخصصی
•    موسس و مدیر عامل دفتر معماری-معماری داخلی آرش مدنی
•    موسس و مدیر دفتر طراحی و اجرای Archiform
•    عضو انجمن نورپردازی ایران
•    عضو انجمن غرفه سازان ایران

افتخارات
•    رتبه نخست مسابقه عکاسی در همایش خانه از مرکز معماری ایران 1388
•    رتبه نخست طراحی فضاهای مسکونی از کارگاه شناخت و طراحی خانه (فرهنگستان هنر) 1389
•    برگزیده پنجمین دوره معماری داخلی ایران از مجله معماری ساختمان و 2Aدر بخش ساختمانهای عمومی 1391
•    برگزیده دوره ردیفهای معماری ایران 1386