مهندس غلامرضا گنجعلی خانی


 

 

 

 

 

 

 

کارشناس کشاورزی فارغ التحصیل ۱۳۷۱

سوابق کاری و حرفه‌ای : 

به صورت نیمه وقت از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را آغاز و بصورت تمام وقت از سال ۱۳۷۳ در منطقه ۱۲ شهرداری تهران مانند پارک شهر ، پارک هرندی و ...... به فعالیت ادامه داده و با آغاز همکاری با شرکت توسکای سبز بعنوان کارشناس و یکی از سهام داران عهده دار مسئولیت در ناحیه ۱ منطقه ۱۲ شهرداری تهران مثل  میدان بهارستان ، پارک مصطفی خمینی ، پارک موزه ، خیابانهای ۱۵ خرداد ، فردوسی و غیره شده و از سال ۱۳۷۶ در پروژه های فضای سبز مراکز دولتی بعنوان کارشناس ، مسئول و سرپرست کارگاه فضای سبز در زمینه های مطالعات ، طراحی ، نظارت ، اجرا ، نگهداری فضای سبز ، تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی اشتغال داشته . همچنین از سال ۱۳۸۰ جهت کسب تجربه و ارتقاء سطح کیفی کار در زمینه مطالعات ، مشاوره ، طــراحی ، اجرا و نگهداری پروژه های متعدد فضای سبز بعنوان کارشناس به خارج از کشور رفته و در حدود ۳ سال اقامت و همکاری در پروژه های مختلف فضای سبز متعلق به شرکتهای متعدد خارجی از قبیل انگلیس ، اوکراین ، ترکیه و..... همواره سعی بر آشنایی با سلایق ملل و فرهنگهای گوناگون داشته . پس از مراجعت به کشور در سال ۱۳۸۳ مجدداً فعالیت خود را بعنوان مدیرعامل و کارشناس شرکت پاپیروس صحرا آغاز و احداث چندین پروژه فضای سبز در منطقه ۴ شهرداری تهران را بر عهده گرفته ، و همواره در پروژهای مختلف دولتی ، نیمه خصوصی و خصوصی در زمینه هـای ذکر شده فعالیت داشته و سالها در پروژه های متعدد مطالعاتی جهت بهره گیری بهتر از گیاهان در شرایط آب و هوایی گوناگون اشتغال داشته .