مهندس غلامرضا گنجعلی خانی


 

    غلامرضا گنجعلی خان

    کارشناس کشاورزی فارغ التحصیل 1371

 

 

 

زمینه های فعالیت :

مشاوره ، مطالعــات ، طــــراحی  ، نظارت ، اجـــرا ، نگهداری و مدیریت پروژه های فضای سبز ، تولید گیاهان آپارتمانی و فضای بیرونی .

ســابقه فعالیـت :

بصــــــورت نیمه وقت از سال 1368 فعالیت خود را آغاز و بصورت تمام وقت از سال 1373 در منطقه 12 شهرداری تهران مانند پارک شهر ، پارک هرندی و ... به فعالیت ادامه داده و با آغاز همکـــــــاری با شرکت توسکای سبز بعنوان کارشناس و یکی از سهام داران عهده دار مسئولیت در ناحیه 1 منطقه 12 شهرداری تهران مثل  میدان بهارستان ، پارک مصطفی خمینی ، پارک موزه ، خیابانهای 15 خرداد ، فردوسی و غیــره شده و از سال 1376 در پـروژه های فضـــای سبز مراکز دولتی بعنوان کارشنــــاس ، مسئـــــــــول و سرپـرست کارگاه فضای سبز در زمینه های مطالعات ، طراحی ، نظارت ، اجرا ، نگهداری فضای سبز ، تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی اشتغال داشته . همچنین از سال 1380 جهت کسب تجربه و ارتقاء سطح کیفی کار در زمینه مطالعات ، مشاوره ، طــراحی ، اجـــرا و نگهداری پروژه های متعدد فضای سبز بعنوان کارشناس به خارج از کشور رفته و در حدود 3 سال اقامت و همکاری در پروژه های مختلف فضای سبز متعلق به شرکتهای متعدد خارجـــــــــی از قبیل انگلیس ، اوکراین ، ترکیه و..... همواره سعی بر آشنایی با سلایق ملل و فرهنگهای گـونــــاگــون داشته . پس از مراجعت به کشور در سال 1383 مجدداً فعالیت خود را بعنوان مدیــــــــــر عامل و کارشناس شرکت پاپیروس صحرا آغاز و احداث چندین پروژه فضای سبز در منطقه 4 شهرداری تهران را بر عهده گرفته ، و همواره در پــروژهای مختلف دولتی ، نیمه خصوصی و خصوصی در زمینه هـای ذکر شده فعالیت داشته و سالها در پـــروژه های متعـدد مطالعاتـــــــی جهــت بهره گیـری بهتر از گیـــاهـان در شرایط آب و هوایی گوناگون اشتغال داشته .