مهندس امیر حسین تبریزی


مهندس امیر حسین تبریزی راینی:


        کارشناسی مرمت و احیاء ابنیه تاریخی- دانشکده میراث فرهنگی تهران

     

  
سوابق وفعالیتهای حرفه ای:

کارشناسی مرمت و احیاء ابنیه تاریخی(دانشکده میراث فرهنگی تهران-سال1384)
کارشناسی ارشد مرمت و احیائ ابنیه و بافتهای تاریخی(دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده هنر و معماری تهران مرکز -89)
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور آریانام طرح و ساخت از سال 85تا 88
 (سهامی خاص – شماره ثبت : 275576)
مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آریانام طرح و ساخت از سال 88 تا 1392
مدیر بخش طراحی شرکت چوب پلاستیک دز-از اردیبهشت 1389 تا کنون
تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس رودهن از 1390 تا 1392
تدریس در دانشکده میراث فرهنگی تهران از سال 1391 تا کنون
 طراحی و ساخت پروژه های متعدد معماری- معماری داخلی و مرمت و احیائ ابنیه تاریخی 

جوایز:

کسب مقام اول مسابقه بزرگ معمار-1391
کسب مقام اول  درسومین دوره مسابقه معماری نما- مجله معماری و ساختمان و 2A امارات -1391
کسب مقام اول  در دومین دوره مسابقه معماری نما- مجله معماری و ساختمان و 2A امارات -1390