مهندس رویا اصحابی


مهندس رویا اصحابی:


        کارشناسی: معماری- دانشگاه آزاد تهران مرکز-1380 الی 1385

     

  
سوابق تحصیلی:

کارشناسی: معماری- دانشگاه آزاد تهران مرکز-1380 الی 1385

کارشناسی ارشد: معماری،گرایش منظر و محیط-دانشگاه شهید بهشتی-1385 الی 1388

 

سوابق تدریس:
مدرس دانشگاه سوره، دانشکده معماری،آموزشهای آزاد

مدرس دانشگاه ازاد اسلامی-واحد رودهن

مدرس دانشگاه شریعتی

 

سوابق کاری و حرفه‌ای:
مدیر طراحی منظر و محیط مهندسین مشاور دَش، ساز و کار پویا

کارشناس ارشد طراحی مهندسین مشاور فر پل

کارشناس ارشد طراحی مهندسین مشاور عرصه

کارشناس ارشد طراحی مهندسین مشاور امکـــو

کارشناس ارشد طراحی دفتر فنی دانشگاه علم و صنعت ایران و  سازمان فضای سبز شهرداری تهران

کارشناس ارشد طراحی دفتر فنی دانشگاه علم و صنعت ایران و  سازمان نوسازی مدارس

 

سوابق پژوهشی و تالیفات:

پذیرش مقاله بررسی نقش ضوابط شهری در شکل گیری سیمای شهری ابنیه و محلات، مجله علمی-پژوهشی صفه، دانشگاه شهید بهشتی.

پذیرش وچاپ مقاله  ضرورت توجه به توده های اجتماعی در مرمت بافت های تاریخی، مجله علمی-پژوهشی رهپویه هنر، شماره 9و10.

پذیرش وچاپ مقاله  حکمت باغ ایرانی، مجله علمی-پژوهشی رهپویه هنر، شماره 9و10.

ویرایش علمی کتاب  جستاری در تاریخ معماری و شهرسازی ایران، انتشارات حوزه هنری، 1388.

جوایــز و افتخارات دانشجوی رتبه دوم ورودی 1385دانشگاه شهید بهشتی