تبدیل نقشه های فاز 1 به فاز 2

تبدیل نقشه های فاز 1 به 2

مدت دوره : 40 ساعت

مدرس : علی تیرگان

 • بررسی نقشه های سازه ساختمان ( فولادی و بتنی ) و کنترل عدم اختللاف با نقشه های معماری و همچنین برداشت اطلاعات مهم از نقشه های سازه برای شروع مرحله فاز 2
 • آشنایی با سیستم های نوین اجرای دیوارها و پارتیشن ها و معایب و مزایای هر کدام
 • تهیه جدول نازک کاری با توجه به مصالح متداول و  به روز بازار ساختمان
 • تهیه پلان های اجرایی از جمله :
 • پلان اندازه گذاری
 • پلان کف سازی
 • پلان مبلمان
 • پلان معکوس سقف کاذب و خزییات سقفهای کاذب
 • پلان شیب بندی بام و نکات کلیدی تهیه آن
 • تهیه برش های اجرایی از قسمت های مهم ساختمان همراه با بررسی و آموزش جزییات اجرایی استاندارد
 • تهیه برش دیوار ( wall section ) همراه با معرفی جزییات مورد نیاز
 • بررسی سیستم های ارتباطی بین طبقات ( رمپ و راه پله ) ظوابط فنی و جزییات اجرایی و سیستم های سازه ای
 • تهیه بزرگنمایی از قسمت های مهم پلان ها از جمله راه پله و سرویس بهداشتی و فضاهای خاص
 • آشنایی با سیستمهای نوین نماسازی ( نماهای سازه ای و اتصالات خشک) و تهیه نقشه های اجرایی نما
 • آشنایی با جزییات اجرایی تفصیلی ( دیتیل) و نحوه تهیه دفترچه جزییات اجرایی ساختمان
 • نمایش تصاویر و فیلم های اجرایی مرتبط با سر فصلهای دوره