دوره حرفه ای طراحی غرفه های نمایشگاهی از 0 تا 100

دوره حرفه ای طراحی غرفه های نمایشگاهی از 0 تا 100

مدت دوره : 40 ساعت

مدرس : آرش مدنی

 

1.       تعریف فضا ٫ فضای نمایشگاه

2.       شناخت فضا

3.       انواع فضاها

4.       تقسیم بندی فضاها

5.       روانشناسی حضور در فضا

6.       تکنیکهای جلب نظر در فضا

7.       تقسیم بندی فضایی

8.       ترکیبهای فضایی

9.       ادراک فضایی

10.   نقش فرم در فضا و عملکرد

11.   انتخاب مخاطب و مخاطب هدف

12.   تجسم خلاق

13.   روشهای نقش پذیری تصویر در خاطر مخاطب

14.   پوسته و ساختار

15.   شیوه های نمایش

16.   ایجاد فضاهای باز-بسته-پوشیده

17.   زمانبندی بدبینانه

18.   پیش فضاها

19.   مدیریت بحران

20.   مدیریت زمان

21.   مدیریت هزینه

22.   ارتباط با کارفرما

23.   روانشناسی محصول

24.   روانشناسی خدمات

25.   شناسایی رفتار مشتری

26.   شناسایی نوع غرفه و شیوه برخورد با آن

27.   تاثیر حجم بر محیط و برعکس

28.   نشانه گذاری

29.   بازار هدف و تقسیم بندی بازار

30.   ارتقای سطح کار کارفرما

31.   مهارتهای روانشناسی

32.   کالا وخدمات

33.   روابط فضایی و عملکردی

34.   تاثیر رنگ و نور

35.   راهکارهای شاخص شدن

36.   شیوه های اجرا و تکنیکهای آن

37.   تریال مربوط به نمایشگاه

38.   اصول و فنون مذاکره با کارفرما

39.   مهارتهای لازم

40.   روند طراحی شروع تا پایان

41.   روند اجرا

42.   وحدت و یکپارچگی

43.   -کنتراست و هارمونی

44.   -بازی نور و سایه

45.   -مدیریت رنگ

46.   -روانشناسی تداعی

47.   -میانبرها

48.   -شیوه های نمایش

49.   -محل قرار گیری غرفه

50.   -نمایشگاههای بیرونی

51.   -نمایشگاههای داخل سالن

52.   -تاسیسات

53.   -موانع و مشکلات

54.   -طراحی مدولار

55.   -قوانین و مقررات-محدودیت ها-خطرات

56.   -جمع آوری غرفه

57.   -مدلهای مختلف تحویل پروژه

58.   -مبلمان-چیدمان

59.   -طرحهای زود بازده-متریال زود بازده

60.   -همزمانی فعالیتها-مدیریت انسانی و افراد

61.   -مجوزها و نامه نگاری های اداری

62.   -بازاریابی

63.   -جانمایی و دید ناظر