سیلابس های دوره دکوراسیون و اصول چیدمان در معماری داخلی

•    دوره دکوراسیون و اصول چیدمان (مختص غیر معماران)
•    مدت دوره: 48 ساعت (16 جلسه 3 ساعت)
•    مدرس: دکتر فراهانی


    عوامل سازمان بندی هنری در محیط

•    پلان ومباني تجسمي فضا
•    تعادل در فضا ( ترکيب بندی متقارن و نامتقارن )
•    تناسب
•    وحدت وتنوع عناصر کاربردی ودکوراتيو
•    ريتم
•    تآکيد ( نقطه کانوني – اولويت بندی سطوح وعناصر )

    اصول رنگ شناسي ( کنتراست ها وتناسبات رنگي ) ونور

•    معرفي چرخه رنگ
•    آشنايي با رنگ های اوليه ،ثانويه و...
•    آشنايي با رنگ های مکمل وخصوصيت آنها
•    معرفي کنتراست های رنگی
•    شيوه های ايجاد هارموني رنگ در فضا ( هارموني تک رنگي ، هارموني خاکستری وتک رنگ ،هارموني رنگ های مکمل ، هارموني رنگ های سرد ياگرم،هارموني چند رنگي)
•    معرفي سطوح درجه 1و2و3 جهت مديريت رنگ  در محيط های مسکوني

    معرفي عرصه های زندگي در محيط های مسکوني 

•    عرصه زندگي خانوادگي ( نشيمن ، غذاخوری،آشپزخانه )
•     عرصه زندگي خصوصي وفردی ( اتاق خواب ،حمام وسرويس های بهداشتي ، کتابخانه و...)
•    عرصه پذيرايي ومراسم
•    عرصه خدمات ( پارکينگ ، بالکن ،انباری و... )
•    عرصه طبيعت وفضای باز ( حياط ، گلخانه ،پاسيو  و... )
•    بررسي استاندارد ها وچک ليست طراحي در اين محيط ها

    ثمر بخشي به محيط واشياء 

•    ارگونومي ، سلامت طراحي ودکوراسيون
•    مهارت های انتخاب وخريد اشياولوازم خانگي
•    روان شناسي نور ،رنگ وموضوعات دکوراتيو

    مهارت های ارتقاء سبک زندگي

•    فنگ شويي وفوايد آن
•    سبک های چيدمان
•    مبلمان
•    پرده ها وفرش ها

   طراحي ودکوراسيون فضاهای کوچک

•    -راهکارهای تداعي وسعت سطح
•    - کشف فضاهای منفي وتبديل آن ها به فضاهای کارآمد
•    -کارکرد های چندگانه فضا ومبلمان در محيط های کوچک
•    - مديريت رنگ ونور ومتريال در منازل کوچک

     مهارت ارتقاء چيدمان ودکوراسيون دريک پلان شخصي (Case Study)

•    روش برداشت اطلاعات وابعاد محيطي
•    حساسيت به چالش های موجود
•    اصول کلي تعريف فضاهای عمومي ، خصوصي وواسطه ای
•    کسب مهارت های نقد توصيفي وتحليلي فضا
•    انتخاب راهکارهای ساده برای مشکلات بزرگ
•    تمرين چند روش خلاق حل مسئله در محيط های مسکوني

    تحلیل و آنالیز پروژه های برتر معماری داخلی