ما که هستیم

بدون شک اعتلا بخشیدن به کیفیت آنچه به عنوان رویداد معماری ‏پیرامون ما در حال رخداد است نیازمند نهاد هایی است که به عنوان ‏حلقه ای مبتنی بر دانایی و هماهنگ ما بین مراکز دانشگاهی و جریان ‏ساخت و ساز ایفای نقش می‌کنند.

‎”‎مرکز معماری ایران” ‎از بدو تاسیس، وظیفه‌ی خود دانسته است ‏که بتواند همگام با جامعه‌ی متخصص در حوزه های آکادمیک، مدیریت ‏و اجرا گوشه‌ای از این خلاء بزرگ را جبران نماید و با در نظر داشتن ‏هدف مهم کیفیت مناسب در آموزش،گامی هر چند کوچک در مسیر آبادی و پیشرفت میهن ‏عزیزمان بردارد.

اطلاعات بیشتر

آموزش های ما

آموزش های ما سطح وسیعی از مفاهیم مرتبط با معماری؛ از مباحث آکادمیک گرفته تا نکات اجرایی ساختمان و مدیریت در حوزه معماری را در بر می گیرد.

اطلاعات بیشتر

داستان ما

به طور قطع؛ شکل گیری هر مجموعه ای داستان خاص خود را دارد. مجموعه مرکز معماری ایران که از نقطه آغازین خود، محملی برای دانشجویان معماری بوده، همواره با خود روحیه شادابی را بهمراه دارد و در این مسیر با دانشجویان و حرفه مندان بااستعداد حوزه معماری این مرزوبوم همگام می باشد.

اطلاعات بیشتر
321 درس کامل شده
200 پرونده کامل شده
1350 دانشجو
28 مدرس دوره