20 آبان
6:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ www.iacenter.ir

دفتر معماری شما

16 آبان
6:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ www.iacenter.ir

وبینار 40 خطای رایج معماران

13 آبان
11 آبان
6:00 ب.ظ - 7:30 ب.ظ تهران -خیابان شهید بهشتی- خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه دهم - پلاک 18 - مرکز معماری ایران

مشاوره ورود به بازارکار حرفه‌ای