بیوگرافی

🔹جناب آقای آرین هاشمی؛ یکی از اساتید مرکز معماری ایران می باشد.

مدرس دروس :
تاسیسات الکتریکی – تنظیم شرایط -تاسیسات مکانیکی/ صوت
سوابق تحصیلی :
کارشناسی معماری دانشگاه آزاد تهران
کارشناسی ارشد معماری انرژی دانشگاه شهید بهشتی
سوابق آموزشی :
تدریس تنظیم شرایط و تاسیسات مکانیکی در مرکز معماری ایران از سال 1396
تدریس تنظیم شرایط و تاسیسات مکانیکی در دانشگاه غیرانتفاعی هنر پارس از سال 1397

دوره های آموزشی من

!

هیچ مطلبی یافت نشد

متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.