سپهر حلیمی

Sepehrhlm [at] gmail.com
سپهر حلیمی

مشخصات

نام
سپهر
نام خانوادگی
حلیمی
Email
Sepehrhlm [at] gmail.com
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری