ستاره باباخانی فرد

Setareh.babakhani.b3r [at] gmail.com
ستاره باباخانی فرد

مشخصات

نام
ستاره
نام خانوادگی
باباخانی فرد
Email
Setareh.babakhani.b3r [at] gmail.com
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری