علیرضا موذن

علیرضا موذن
نام
علیرضا
نام خانوادگی
موذن

مدرک تحصیلی

 1. ليسانس عمران- عمران از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 2. فوق ليسانس عمران-سازه از دانشگاه بین المللی قزوین
 3. دكتري تخصصي عمران- سازه از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 4. پايه يك نظارت و دو محاسبات و اجرا از سازمان راه و شهرسازي

 

سوابق حرفه ای

 1. فعاليت در حوزه ساخت و ساز از سال 1394 تا كنون
 2. رييس هيات مديره شركت مهندسين مشاور عمران و توسعه نيارش از بهمن 1392 تا کنون
 3. مدیرعامل و شرکت و عضو هیئت مدیره شرکت تدبیر اندیش فدک از آذر 1394 تا کنون
 4. عضويت در دفترفني استانداري قزوین از سال 1387 تا 1389 
 5. مشاور عمراني دانشگاه علوم پزشكي از سال 1388 تا 1389 
 6. ناظر عاليه و مشاور عمراني چندين شركت بين المللي مستقر در ايران از سال 1392 تا كنون

 

سوابق آموزشی

 1. مدرس دانشگاه کوثر از دی 1387 تا بهمن 1395
 2. مدرس دانشگاه آزاد قزوین از شهریور 1391 تا بهمن 1396
 3. مدرس دانشگاه اسلامی تاکستان از شهریور 1396 تا خرداد 1397
 4. مدرس دوره های اجرایی مرکز معماری ایران از اردیبهشت 1398 تا کنون