امیر کرمی

امیر کرمی

سرپرست مدرسه بیم مرکز معماری ایران

مدیر آموزش سابق مدرسه نرم افزار

مدیر گروه نرم افزار علوم فنون تهران (ایوان خانه معمار)

مدرس دانشگاه فنی انقلاب

مدرس دوره های آموزشی دانشگاه پارس

مدرس دوره های آموزشی رویت دانشگاه شهید رجایی 

مدرس قطب علمی دانشگاه تهران

مدیر دپارتمان نرم افزار کانون معماران معاصر

15 سال سابقه تدریس و آموزش بیش از 6000 نفر در آموزشگاه های مختلف

16 سال سابقه فعالت در مهندسین مشاور شورا، ایلود و آتک به عنوان مسئول فاز 2 و سرپرست واحد بیم

همکاری پروژه ای با شرکت هایی مانند یمام سازه (ایران مال، سامان بیس، سازه پردازی ایران و..)

مشخصات

نام
امیر
نام خانوادگی
کرمی
Email
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری