امیر کرمی

امیر کرمی
نام
امیر
نام خانوادگی
کرمی

مدرک تحصیلی 

کارشناسی معماری

 

سوابق حرفه ای

 1. سرپرست مدرسه بیم مرکز معماری ایران
 2. مدیر آموزش سابق مدرسه نرم افزار
 3. مدیر گروه نرم افزار علوم فنون تهران (ایوان خانه معمار)
 4. مدیر دپارتمان نرم افزار کانون معماران معاصر
 5. 16 سال سابقه فعالت در مهندسین مشاور شورا، ایلود و آتک به عنوان مسئول فاز 2 و سرپرست واحد بیم
 6. همکاری پروژه ای با شرکت هایی مانند یمام سازه (ایران مال، سامان بیس، سازه پردازی ایران و..)

 

سوابق آموزشی

 1. مدرس نرم افزارهای Revit/Rhino دانشگاه شهید رجایی
 2. مدرس نرم افزار Revit دانشگاه شریعتی
 3. مدرس نرم افزار Revit/Max دانشگاه پارس از سال 1394 تا1396
 4. مدرس نرم افزار Revit/Max دانشگاه فنی انقلاب از سال 1395
 5. مدرس نرم افزار Revit/Max دانشگاه تهران ازسال 1383 تا1391
 6. مدرس نرم افزار Revit/ArchiCAD موسسه نوین پارس از سال 1389 تا1392
 7. مدرس نرم افزار AutoCAD/Revit/ArchiCAD/Max مرکز معماری ایران از سال 1383 تا اکنون 
 8. مدرس نرم افزار AutoCAD/Revit/ArchiCAD/Max خانه عمران از سال 1383 تا1391 
 9. مدرس نرم افزارهای Revit/ArchiCAD موسسه DEA