حمیدرضا عظیمی

حمیدرضا عظیمی

مشخصات

نام
حمیدرضا
نام خانوادگی
عظیمی
Email

مدرس دوره های

بازاریابی دیجیتال
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری