محمد خطیبی

محمد خطیبی

مشخصات

نام
محمد
نام خانوادگی
خطیبی
Email

مدرس دوره های

نو آوری و توسعه کسب و کار
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری