امید زندی

امید زندی

مشخصات

نام
امید
نام خانوادگی
زندی
Email
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری