حسام غدیری

نام
حسام
نام خانوادگی
غدیری

سوابق حرفه ای

  • دفتر معماری بنسار ( 1393-1396)

پروژه پارک سنتر فرمانیه  / متراژ : 35000  متر مربع / عنوان شغلی : دفتر فنی

  • بنیان گذار و مدیر مجموعه CPE (1399-1394)

پروژه کارخانه آوانداد  / متراژ : 2000 متر مربع / عنوان شغلی : BIM Manager

پروژه اداری تجاری مطهری / متراژ : 11000 متر مربع / عنوان شغلی : BIM Manager

پروژه مسکونی المپیک / متراژ : 13000 متر مربع / عنوان شغلی : BIM Manager

  • دفتر معماری هنوز (1400-1401)

پروژه شهرک ویلایی رویال / متراژ : 6700 متر مربع / عنوان شغلی : BIM Coordinator

پروژه شهرک ویلایی پانوراما / متراژ : 10200  متر مربع / عنوان شغلی : BIM Coordinator

پروژه اداری سهروردی / متراژ : 2700 متر مربع / عنوان شغلی : BIM Coordinator

پروژه تجاری پرند / متراژ : 30000 متر مربع / عنوان شغلی : BIM Coordinator