ایلقار اردبیل چی

نام
ایلقار
نام خانوادگی
اردبیل چی