ایمان جمشیدی

ایمان جمشیدی
نام
ایمان
نام خانوادگی
جمشیدی

مدرك تحصيلي

 1. کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
 2. کارشناسی مهندسی عمران

 

سوابق آموزشی

 1. مدرس درس استعداد تحصیلی (GRE) ویژه داوطلبان کنکور دکتری
 2. مدرس درس استعداد تحصیلی (GMAT) ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته MBA
 3. مدرس درس ریاضی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

 

سوابق پژوهشی

 1. کتاب 2000 تست استعداد تحصیلی (GMAT) ویژه دانشجویان کنکور کارشناسی ارشد، انتشارات نگاه دانش، چاپ چهارم
 2. کتاب مجموعه سوالات کنکور دکتری سراسری گرایش مدیریت بازرگانی، انتشارات نگاه دانش، چاپ دهم
 3. کتاب مجموعه سوالات کنکور دکتری سراسری گرایش حسابداری، انتشارات نگاه دانش، چاپ هفتم
 4. کتاب مجموعه سوالات کنکور دکتری سراسری گرایش مدیریت بازاریابی، انتشارات نگاه دانش، چاپ ششم
 5. کتاب مجموعه سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری سراسری ویژه داوطلبان گروه هنر، انتشارات نگاه دانش، چاپ دوم
 6. کتاب مجموعه سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری سراسری ویژه داوطلبان گروه علوم پایه، انتشارات نگاه دانش، چاپ دوم
 7. کتاب مجموعه سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری سراسری ویژه داوطلبان گروه فنی و مهندسی، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول
 8. کتاب مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد گرایش مدیریت بازرگانی، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول
 9. کتاب مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد گرایش حسابداری، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول
 10. کتاب مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد گرایش اقتصاد، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول