پیام فروتن

پیام فروتن
نام
پیام
نام خانوادگی
فروتن

مدرک تحصیلی

 1. کارشناسی طراحی صحنه از دانشگاه تهران
 2. کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر

 

سوابق حرفه ای

 1. طراحی صحنه سریال­ میوه ممنوعه
 2. طراحی صحنه سریال اشک­ها و لبخندها
 3. طراحی صحنه سریال در مسیر زاینده ­رود
 4. طراحی صحنه همه بچه­های ما 
 5. طراحی صحنه فیلم جعبه موسیقی
 6. طراحی صحنه فیلم تهران ساعت 7 صبح
 7. طراحی صحنه فیلم زیگزاگ
 8. طراحی صحنه فیلم یک فنجان چای داغ
 9. طراحی صحنه فیلم در امتداد شهر و...
 10. طراحی صحنه قریب به 50 نمایش حرفه ­ای

 

سوابق آموزشی

 1. هیئت علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران از سال 1383
 2. استادیار و عضویت هیئت علمی وابسته دانشگاه واشنگتن در سیاتل آمریکا

 

تالیفات

 1. کتاب مدیریت فرایند طراحی صحنه در تئاتر
 2. کتاب تاریخ طراحی صحنه
 3. کتاب از صفحه تا صحنه
 4. کتاب راهبردهای اساسی در طراحی صحنه تئاتر
 5. کتاب طراحی تولید در سینمای هالیوود و...