فرناز آگاهی

فرناز آگاهی
نام
فرناز
نام خانوادگی
آگاهی

مدرک تحصیلی

 1. کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 2. کارشناسی ارشد مهندسی معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

سوابق حرفه ای

 1. همکاری با دفتر معماری و معماری داخلی ایوان  تابستان 1394
 2. همکاری با استودیو معماری FQ  تابستان 1396

 

سوابق آموزشی

 1. مشاور تحصیلات تکمیلی مرکز معماری ایران  سال 1398 تا 1399
 2. تولید محتوای آموزشی آنلاین (همپا) مرکز معماری ایران سال 1398 تا 1401
 3. طراح سوالات آزمون‌های شبیه‌ساز کنکور مرکز معماری ایران سال 1398 تا 1402
 4. مدرس درس درک عمومی معماری منظر مرکز معماری ایران سال 1399 تا 1402
 5. مدرس دروس تاریخ معماری جهان و ایران مرکز معماری ایران سال 1399 تا 1402
 6. دستیار آموزشی درس تاریخ معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی سال 1399 تا 1402
 7. دستیار پژوهشی حوزه هستان‌شناسی تاریخ معماری منظر در دانشگاه شهید بهشتی سال 1399 تا 1402