امیرحسین اشعری

امیرحسین اشعری
نام
امیرحسین
نام خانوادگی
اشعری

مدرک تحصیلی

 1. کارشناسی ارشد رشته مهندسی  معماری گرایش معماری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 2. دکتری رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

سوابق حرفه ای

 1. اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی
 2. پایه یک نظارت و طراحی و پایه سه اجرا به شماره 00299-100-17 در تاریخ 26/10/1387
 3. اخذ مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان
 4. مدیر گروه کارشناسی ارشد معماری و منظر ، مهندسی معماری و کارشناسی معماری داخلی در سال های مختلف

 

سوابق آموزشی

 1. هیئت علمی دانشگاه حافظ شیراز از سال 1388 تا کنون
 2. مدرس دانشگاه ها در سطح استان فارس و بوشهر از سال 1382 تا کنون
 3. مدرس دوره مدرسه معماری داخلی در مرکز معماری ایران

 

جوایز

 1. رتبه سوم جایزه معماری آسیا 2A 2021 ، پروژه پلشهر در بخش آینده
 2. فینالیست جایزه معماری آسیا 2A 2021 ، پروژه مجموعه فرهنگی و سینمایی شمیران (سینما توپوگرافی)  در بخش داخلی
 3. فینالیست جایزه معماری آسیا 2A 2021 ، پروژه آپارتمان مسکونی شیمی گیاه (پشت و رو) در بخش بازسازی و مرمت
 4. کاندید جایزه ساختمان سال 2120  ARCHDAILY، پروژه آپارتمان مسکونی شیمی گیاه (پشت و رو)
 5. رتبه دوم جایزه معماری آسیا 2A 2020 ، پروژه میان گاه ( پل زندگی) در بخش آینده
 6. رتبه نخست جایزه معماری خاورمیانه سال 2019 ، پروژه مجموعه فرهنگی و سینمایی هنرشهرآفتاب در بخش فرهنگی
 7. رتبه نخست جایزه معماری آسیا 2A 2019 ، پروژه کافه فردوسی در بخش داخلی
 8. فینالیست جایزه معماری آسیا2A 2019، پروژه مجموعه فرهنگی و سینمایی هنرشهرآفتاب در بخش داخلی
 9. فینالیست جایزه سال آجر/ لندن 2019 ، پروژه پاویون درنگ در بخش جهانی Brick Awards))
 10. فینالیست جایزه سال آجر/ لندن 2019 ، پروژه آپارتمان مسکونی صفری در بخش جهانی Brick Awards))
 11. کاندید جایزه ساختمان سال 2018  ARCHDAILY، پروژه آپارتمان مسکونی قیصی زاده
 12. کاندید جایزه ساختمان سال 2018  ARCHDAILY، پروژه آپارتمان مسکونی صفری
 13. کاندید جایزه ساختمان سال 2018  ARCHDAILY، پروژه خانه 45 متری
 14. رتبه دوم جایزه معماری آسیا 2A  2017 ، پروژه پاویون درنگ در بخش پروژه های شهری
 15. رتبه دوم جایزه معماری آسیا2017  2A ، پروژه کافه مثلث در بخش بازسازی
 16. فینالیست جایزه معماری آسیا2A 2017 ، پروژه کافه کانکس در بخش بازسازی
 17. تقدیر ویژه در فستیوال جهانی معماری/ برلین 2017 ، پروژه پاویون درنگ در بخش عمومی WAF))
 18. فینالیست جایزه معماری آسیا2A 2016  ، پروژه ویلا قصرالدشت ( دستانی ) در بخش کانسپت
 19. فینالیست جایزه معماری آسیا2A 2016 ، پروژه نمازخانه حافظیه در بخش کانسپتدر سطح ملی :
 20. اثر تقدیر شده جایزه ملی آجر در معماری معاصر ایران سال 1400، پروژه آپارتمان مسکونی شیمی گیاه (پشت و رو) در بخش بازسازی و طراحی داخلی
 21. رتبه اول جایزه طراحی داخلی ایران معاصر 1399 ، پروژه ویلا دنا در بخش مسکونی ویلایی
 22. رتبه سوم جایزه طراحی داخلی ایران معاصر 1399 ، پروژه مجموعه فرهنگی و سینمایی شمیران تهران (سینما توپوگرافی) در بخش عمومی
 23. فینالیست جایزه طراحی داخلی ایران معاصر 1399 ، پروژه آپارتمان مسکونی شیمی گیاه (پشت و رو) در بخش مسکونی آپارتمانی
 24. رتبه دوم جایزه دوسالانه ملی معماری و شهرسازی ایران 1399، پاویون چند قطره در بخش المان و سازه های خاص
 25. پلاک نقره ای رویداد میزان معماری 1399 ، بنای نوآور ، پروژه مجموعه فرهنگی و سینمایی هنرشهر آفتاب
 26. فینالیست جایزه طراحی نما تهران 1399، پروژه آپارتمان مسکونی شیمی گیاه (پشت و رو)
 27. رتبه نخست جایزه طراحی داخلی ایران معاصر 1398 ، پروژه مجموعه فرهنگی و سینمایی هنرشهرآفتاب در بخش فرهنگی
 28. رتبه نخست جایزه طراحی داخلی ایران معاصر 1398 ، پروژه اداری مجموعه فرهنگی و سینمایی هنرشهرآفتاب در بخش اداری
 29. رتبه نخست جایزه طراحی داخلی ایران معاصر 1398 ، پروژه پاویون درنگ در بخش غرفه ها و نمایشگاه های موقت
 30. رتبه نخست جایزه طراحی داخلی ایران معاصر 1398 ، پروژه خانه 45 متری در بخش مسکونی آپارتمانی
 31. رتبه نخست جایزه ملی آجر در معماری معاصر ایران سال 1398، پروژه آپارتمان مسکونی صفری
 32. رتبه نخست معمار شیراز 1398 در بخش عمومی ، پروژه کافه داربست
 33. فینالیست جایزه معمار ایران 1398 ، پروژه مجموعه فرهنگی و سینمایی هنرشهرآفتاب در بخش عمومی
 34. کسب مدال افتخار رنگ در جایزه طراحی داخلی ایران معاصر 1398
 35. کسب مدال افتخار دفتر حرفه ساز جایزه طراحی داخلی ایران معاصر 1398
 36. تقدیر شده در جایزه معماری داخلی ایران 1398 ، پروژه کافه داربست در بخش بازسازی – عمومی
 37. رتبه دوم جایزه معماری داخلی ایران 1398 ، پروژه خانه 45 متری در بخش بازسازی – مسکونی
 38. فینالیست جایزه معماری داخلی ایران 1397، پروژه دفتر اداری مجموعه فرهنگی و سینمایی هنرشهرآفتاب
 39. فینالیست جایزه معماری داخلی ایران 1397 ، پروژه کافه داربست
 40. کاندید مرحله نیمه نهایی جایزه معمار ایران 1397 ، پروژه کافه داربست در بخش بازسازی
 41. برگزیده مرحله نیمه نهایی جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397، پروژه آپارتمان مسکونی قیصی زاده
 42. رتبه سوم جایزه معماری داخلی ایران 1396 ، پروژه پاویون درنگ در بخش عمومی
 43. کاندید مرحله نیمه نهایی جایزه معمار ایران 1396 ، پروژه خانه 45 متری در بخش بازسازی
 44. کاندید مرحله نیمه نهایی جایزه معمار ایران 1396 ، پروژه آپارتمان مسکونی قیصی زاده در بخش مسکونی آپارتمانی
 45. تقدیر شده در جایزه معمار ایران 1396، پروژه پاویون درنگ در بخش عمومی
 46. منتخب مرحله اول جایزه معمار 1395 ، پروژه کافه کانکس در بخش عمومی
 47. تقدیر ویژه در سومین دوسالانه ملی معماری ، شهرسازی و طراحی داخلی ایران 1397-1395 ، پروژه پاویون درنگ
 48. تقدیر شده در سومین دوسالانه ملی معماری ، شهرسازی و طراحی داخلی ایران 1397-1395 ، پروژه آپارتمان مسکونی قیصی زاده
 49. تقدیر شده در دومین دوسالانه ملی معماری ، شهرسازی و طراحی داخلی ایران 1395-1393 ، پروژه نمازخانه حافظیه
 50. کاندید مرحله نیمه نهایی جایزه معماری داخلی ایران 1393 ، پروژه خانه و استودیو 7:37
 51. فینالیست جایزه معماری داخلی ایران 1389 ، پروژه فروشگاه روسری GIO در بخش اداری – تجاری

 

تالیفات

 1. چاپ مقاله با عنوان / جستاری در فضاهای تئاتر تجربی/ در ماهنامه تخصصی تئاتر صحنه، دی ماه 1384
 2. چاپ مقاله با عنوان / شناسایی پتانسیل های نهفته اکولوژیکی رودخانه خشک شیراز با رویکردی جامع نگر به توسعه پایدار شهری (بخش نهراعظم)/ در همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار، تهران، خرداد ماه 1392
 3. چاپ مقاله با عنوان/ بررسی آسیب شناسانه المان های شهری شیراز (نمونه موردی محور دروازه قرآن – فلکه دانشجو)/در همایش ملی عناصر زیبا سازی شهری، شیراز، مهر ماه 1392
 4. چاپ مقاله با عنوان / باز زنده سازی میدان توپخانه شیراز از منظر توسعه فضای شهری پایدار/ در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، آذر ماه 1392
 5. چاپ مقاله با عنوان / چایگاه و نقش مساجد در هویت بخشی به ساختار شهری (نمونه موردی مسجد جامع عتیق شیراز)/ در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، آذر ماه 1392
 6. The acceptance of the paper entitled [Mosque as sustainable model in Iranian traditional urban development: the case study of vakil Mosque in Shiraz]in ICSAUD: [International Conference on Sustainable Architecture and Urban Design] held on feb 2014, in Turkey
 7. چاپ مقاله با عنوان / نقش اقلیم و فرهنگ بر حیاط مرکزی در خانه های سوریه/
 8. چاپ مقاله با عنوان / تاثیر ایروانیان بر هویت شهر شیراز/
 9. چاپ مقاله با عنوان / بررسی ویژگی های معماری مفهوم گرا در مقایسه با هنر مفهوم گرا در دوران معاصر/
 10. چاپ مقاله با عنوان / جایگاه معماری در اشعار عرفانی حافظ/
 11. چاپ مقاله با عنوان/ تاثیر مسابقات معماری بر معماری معاصر ایران/
 12. چاپ مقاله با عنوان چالش در استراتژی های نائل به پایداری شهری در بافت تاریخی از تئوری تا عینیت (نمونه موردی مقایسه گذر هفت پیچ شیراز و محله جلفای اصفهان)