مریم صادقیان

مریم صادقیان
نام
مریم
نام خانوادگی
صادقیان

مدرک تحصیلی

  1. کارشناسی، مهندسی تکنولوژی معماری، موسسه آموزش عالی توس
  2. کارشناسی ارشد، مطالعات معماری ایران، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

 

سوابق حرفه ای

  1. طرحی در شرکت مشاور معماری از 1391 به مدت ۲ سال
  2.  مدرس دانشگاه غیرانتفاعی بینالود مشهد از 1400 تا کنون