مهران هاشمی

مهران هاشمی
نام
مهران
نام خانوادگی
هاشمی

مدرک تحصیلی

 1. کارشناسی طراحی صنعتی دانشگاه هنر تهران
 2. کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه هنر تهران

​​​​​​​

سوابق حرفه ای

 1. مدیر عامل و سهامدار شرکت خانه طراحان آزاد | 1378 تا امروز
 2. بنیان گذار همکار و سهامدار برند متالکس | صنعت روشنایی | 1386 تاکنون
 3. بنیان گذار و سهامدار برند ترید لوم | صنعت روشنایی | 1392 تاکنون
 4. مشاور و همکاری تجاری شرکتهای رنوس، مجموعه شرکتهای مقصود، تابشگران نور، میران نور گستر، متالکس، صنایع روشنایی رینار رفسنجان و غیره
 5. عضو هیات مدیره انجمن طراحان صنعتی
 6. عضو انجمن طراحان روشنایی

 

سوابق آموزشی

 1. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران | 1379 تا 1384
 2. سابقه تدریس در دانشگاه های هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان و دانشگاه الزهرا
 3. مدرس دانشگاه های هنر تهران و دانشگاه پارس

 

تالیفات

 1. ملکه | نشر آوین | 1384 | برنده کتاب متفاوت سال
 2. طراحی صنعتی، یک دعوت برای تغییر | فرهنگسرای میردشتی | 1391 | برنده کتاب سال طراحی صنعتی
 3. معنای فرم | فرهنگسرای میردشتی | 1393 | برنده کتاب سال طراحی صنعتی