حسین پیله ور

نام
حسین
نام خانوادگی
پیله ور

سوابق حرفه ای

 1. موسس استودیو ONE VFX ( تجلی هنر هفتم)
 2. طراح جلوه‌های بصری فیلم سینمایی یتیمخانه ایران
 3. طراح جلوه‌های بصری فیلم سینمایی خشم و هیاهو
 4. طراح جلوه‌های بصری فیلم سینمایی اعترافات ذهن خطرناک من
 5. طراح جلوه‌های بصری فیلم سینمایی اخراجی ها
 6. طراح جلوه‌های بصری فیلم سینمایی کربلا جغرافیای یک تاریخ
 7. طراح جلوه‌های بصری فیلم سینمایی سریال قلب یخی
 8. طراح جلوه‌های بصری فیلم سینمایی معمای شاه
 9. طراح جلوه‌های بصری فیلم سینمایی گذر از رنج­ها
 10. طراح جلوه‌های بصری فیلم سینمایی تاریکی شب روشنایی روز
 11. طراح جلوه‌های بصری فیلم سینمایی نجلا و...