سعید میر طهماسب

سعید میر طهماسب
نام
سعید
نام خانوادگی
میر طهماسب

مدرک تحصیلی

 1. کارشناسـی معماری از دانشگـاه هنـر اسلامـی تبریـز86-90
 2. کارشناسـی ارشـد معمـاری از دانشگـاه علـم و صنعـت ایـران91-94

 

سوابق آموزشی

 1. مدرس دوره اسکچاپ و وی ری اسکچاپ مرکز معماری ایران (92 تا کنون)
 2. مدرس اسکیس معماری و معماری داخلی مرکز معماری ایران ( 92تاکنون)
 3. همکار تدریس دوره  طرح معماری در مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی(97تا99)
 4. مدیر کارگاه اسکیس مرکزی معماری ایران (94 تا کنون)

 

سوابق حرفــه ای

 1. طراح ارشد آتلیه مهندسین مشاور ایلود (92 تا 94)
 2. عضو آتلیه تیوا ( 94 تا 96)
 3. مسول تیم طراحی و بازسازی اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش(95 تا 97)
 4. عضو ارشد آتلیه طراحی مان 96-98
 5. مدیر آتلیه معماری گروه هامون 98تاکنون

 

جوایز

 1. مدال افتخار استعداد در حال ظهور از هفتمین دوره مسابقه معماری داخلی ایران معاصر(مجله هنر و معماری)
 2. مقام اول بخش مبلمان از هشتمین جایزه طراحی داخلی ایران معاصر (مجله هنر و معماری)
 3. مقام دوم بخش کانسپت هشتمین جایزه طراحی داخلی ایران معاصر (مجله هنر و معماری)
 4. مقام سوم بخش مبلمان از هشتمین جایزه طراحی داخلی ایران معاصر (مجله هنر و معماری)