علیرضا مشبکی اصفهانی

علیرضا مشبکی اصفهانی
نام
علیرضا
نام خانوادگی
مشبکی اصفهانی

مدرک تحصیلی:

 1. دکترای معماری – دانشگاه  علوم و تحقیقات تهران (1398)

 

سوابق حرفه ای:

 1. دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در حوزه طراحی، نظارت و اجرا (پایه 1)
 2. عضو گروه کنترل مضاعف نقشه های فاز دو معماری در سازمان نظام مهندسی استان تهران
 3. دارای سوابق اجرایی در شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور معماری و شهرسازی از 1380 تاکنون

(شرکتهای زیستا، پرداراز، آرمانشهر، ارگونومیک، آرمان شار، همکاران ارزش ، دفتر مهندسی آرمان سازه پرند،  شرکت پیمانکاری نماد سازه جنوب، دفتر مهندسی آباد سازان)

 

سوابق آموزشی:

 1. مدرس دوره های ارتقاء پایه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از 1400 تاکنون
 2. عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران  از 1386 تاکنون
 3. مدرس مدعو دانشگاههای آزاد  تهران مرکز، تهران جنوب و تهران غرب و علمی کاربردی و موسسات غیر انتفاعی از 1388 تاکنون

 

تالیفات:

 1.  "راهنماي طراحي معماري بناهاي درماني ، معماري بيمارستان" ، انتشارات گنج هنر ، تهران  1388.
 2. " اصول معماري آسمان خراشها" ، انتشارات اول و آخر، تهران1391.
 3. " اصول برنامه ریزی و طراحي معماری بناهای فرهنگی" ، انتشارات اول و آخر،تهران1392.
 4. " معماری پارامتریک" ، انتشارات اول و آخر، تهران1397.
 5. " اصول برنامه ریزی و طراحي موزه ها " ، انتشارات اول و آخر، تهران، 1398.
 6. " اصول برنامه ریزی و طراحي معماری بناهای تجاری" ، انتشارات اول و آخر، تهران، 1399.
 7. " اصول برنامه ریزی و طراحي معماری هتلها" ، انتشارات اول و آخر، تهران، 1398.
 8. " اصول برنامه ریزی و طراحي معماری مرکز نگهداری سالمندان" ، در دست چاپ ، 1402.
 9. تالیف 75 مقاله با نمایه های ISI ، علمی پژوهشی ، علمی ترویجی ، علمی تخصصی و همایش و کنفرانسها

 

عضویت در انجمنها و سازمانها:

 1. عضویت در باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران از 1396 تاکنون.
 2. عضويت در انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران (کمیسیونهای سازه و زلزله) از 1385 تاکنون .
 3. عضويت در سازمان نظام مهندسی استان تهران از 1386 تاکنون.
 4. عضويت در انجمن مدیریت پروژه ایران از 1394 تاکنون.
 5. مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت فني مهندسي سيال سازه دلتا.