امیرقاسم سلیمی

amirsalimi768 [at] gmail.com
امیرقاسم سلیمی

مشخصات

نام
امیرقاسم
نام خانوادگی
سلیمی
Email
amirsalimi768 [at] gmail.com
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری