امیرقاسم سلیمی

امیرقاسم سلیمی
نام
امیرقاسم
نام خانوادگی
سلیمی

مدرک تحصیلی

کارشناسی پیوسته معماری از موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مولانا

کارشناسی ارشد معماری – انرژی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین (روزانه)، ورودی سال 98با رتبهی 46و فراغت از تحصیل در شهریور 1401

سوابق حرفه ای

1- پروژه های شبیهسازی دانشجویی و انجام پایان نامه رشتههای معماری و معماری – انرژی

2-کارآموزی اجرایی ساختمان در شرکت تداوم پویا و دریافت پیشنهاد کار ثابت در این شرکت تحت عنوان مهندس اجرایی

3- کارآموزی پاره وقت در پروژههای منطقهی غرب تهران

4- نظارت بر ساختمان و کارشناسی قیمت ملک برای دادگستری برای جناب مهندس فاطمی به مدت سه ماه

سوابق آموزشی

1- تدریس کلاس مقررات ملی ساختمان مباحث 13 تا 19 به مدت 2 سال

2- تدریس کارگاه نکته و تست تنظیم تاسیسات کنکور 1402

3- اسیست 2 درس ایستایی و تنظیم تاسیسات به مدت چهار سال

4- برگزاری کلاس های رفع اشکال برای دروس  ایستایی و تنظیم تاسیسات به مدت چهار سال

5- طراح سوال آزمون های آزمایشی مرکز برای دروس  ایستایی و تنظیم تاسیسات به مدت چهار سال

6- حل پاسخنامه تشریحی آزمون های مرکز به مدت چهار سال

7- مشاورهی تخصصی دانشجویان کنکوری به مدت 4سال (مشاوره آزمون، مشاوره جذب، مشاوره تحصیلی، مشاوره ساعتی)

8- فعالیت در صفحهی اینستاگرام همپا برای مشاوره و تدریس و حل تست دروس ایستایی و تنظیم تاسیسات و بعضاً سایر دروس به مدت 2سال