سهیل طاهری

سهیل طاهری
نام
سهیل
نام خانوادگی
طاهری

مدرک تحصیلی

  1. کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تهران جنوب
  2. کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه صنعتی شاهرود

 

سوابق حرفه ای

  1. مسئول دپارتمان رایانشی مرکز معماری ایران از سال 1399 تا 1400
  2. کارشناس محتوا روابط عمومی مرکز معماری ایران از سال 1400 تا 1401
  3. همکاری با تیم همپا مرکز معماری ایران از سال 1399 تا 1401
  4. گوینده و مجری پادکست این آرشی مرکز معماری ایران از سال 1401

 

سوابق آموزشی

  1. مدرس سیستم های ساختمانی مرکز معماری ایران سال 1401

 

جوایز

  1. کسب رتبه اول مسابقات انجمن بتن آمریکا در دانشگاه فنی حرفه ای عباسپور - سال 1397