مریم اسفندیاری

نام
مریم
نام خانوادگی
اسفندیاری

مدرک تحصیلی

  1. کارشناسی ارشد معماری منظر از دانشگاه تربیت مدرس
  2. دکتری از دانشگاه وین

 

سوابق حرفه ای

  1. پژوهشگر پست داک در دانشگاه آیندهون هلند
  2. مجری طرح های پژوهشی دپارتمان معماری و محیط در مرکز تحقیقات وزارت راه و مسکن و شهرسازی ایران
  3. اجرای طرح های پژوهشی شهرداری های مختلفی در ایران

 

تالیفات

  1. "Quantitative analysis Skyline In urbanscapes As the edge of the city (With emphasis on new tools of ur- ban landscape’s Analyzes)”
  2. Typology of semi-open urban spaces in traditional cities of Iran”
  3. How architects use research – case studies from practice
  4. SUSTAINABLE LANDSCAPE DESIGN IN  IRANIAN ARID CITIES.
  5. Recognition of the Role of Historical-Physical Values in Explaining the Concept of Originality in Architecture”