پوریا کاظمی

پوریا کاظمی
نام
پوریا
نام خانوادگی
کاظمی

معمار و مشاور –کارشناسی ارشد معماری

سوابق حرفه ای و کاری :

  • همكاري با شركت مسداكو ( پيمانكار بام ايران مال)
  • همكاري با شركتBNA association(پروژه اداری بیژن و یزد مال)
  • همكاري با شركت مهندسين مشاور طرح و آفرينش (پروژه هتل نگین افق نیایش و طراحی داخلی فودکورت اپال مال)
  • همكاري با دفتر طراحي نوكهن (پروژه برج باغ موسیوند ومسکونی جلال)
  • همكاري با شرکت شريف مديسا  (همکاری پژوهشی در تدوین برنامه اجرایی BIM  و فعالیت به عنوان BIM Coordinatorدر پروژّه های اجرایی)
  • حضور در هیئت داوران اولین مسابقه OPEN BIMدردومین کنفرانس بین‌اللملی BIMدر تهران
  • پروژه‌های متعدد ساختمانی و صنعتی در حوزه BIMبه صورت شخصی
  • همكاري با مركز معماري از سال ٩٤ در زمينه مشاوره تحصیلی و تدريس اسکیس معماری و رویت